Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
Amortyzacja bilansowa i podatkowa - szkolenie, 24.11.2017, Warszawa

Warszawa, 24 listopada 2017 amortyzacja bilansowa i podatkowa

Program szkolenia amortyzacja bilansowa i podatkowa

 1. Definicja amortyzowanego aktywa.
 2. Składniki amortyzowanych aktywów.
 3. Aktywa trwałe nie amortyzowane.
 4. Wartość amortyzowana, czyli wycena początkowa aktywów i jej późniejsze zmiany:
  • Podstawy wyceny stosowane w zależności od sposobu pozyskania amortyzowanego aktywa;
  • Ulepszanie aktywów;
  • Aktualizacja wyceny aktywów.
 5. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozwiązania wiodącego MSR nr 16 i 38:
  1. odpisy jednorazowe:
   • jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych niskocennych;
   • warunki dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wrtości początkowej powyżej 3 500 zł.
  2. odpisy rozłożone w czasie:
   • okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie;
   • obliczanie stawki amortyzacji;
   • wybór metody amortyzacji;
   • ustalenie wartości rezydualnej;
   • weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji.
 6. Amortyzacja aktywów wycenianych zgodnie z rozwiązaniem alternatywnym MSR – w wartości godziwej.
 7. Trwała utrata wartości aktywów i jej wpływ na odpisy amortyzacyjne.
 8. Amortyzacja aktywów najmowanych, dzierżawionych i leasingowanych.
 9. Pytania i odpowiedzi.

 

Cena: 650 zł netto (+149,50 zł VAT) za osobę amortyzacja bilansowa i podatkowa

W cenę wliczono: materiały   szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

Miejsce amortyzacja bilansowa i podatkowa

Hotel Novotel Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
Warszawa
 
[form amortyzacja]