Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo-księgowych

Warszawa, 8 grudnia 2017 zagadnienia prawne techniczne środki trwałe

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługują się wielokrotnie pojęciami, które w tych ustawach nie zostały zdefiniowane. Typowe przykłady takich pojęć to chociażby „przebudowa” czy „remont”. Ustawodawca uznał, że skoro takie pojęcia zostały wyjaśnione w innych aktach prawnych to nie ma potrzeby przepisywać ich do kolejnej ustawy. Niestety te „inne akty prawne” nie pozostają w bezpośrednim związku z przepisami finansowymi, dlatego księgowi nawet czasami nie zdają sobie sprawy z ich istnienia. Tymczasem już od dawna prawidłowa klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga umiejętnego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. Niektórzy księgowi uzyskują pomoc w tym zakresie od służb technicznych przedsiębiorstwa. Niestety nie w każdym przedsiębiorstwie takie służby istnieją lub znajdują czas na udzielanie pomocy służbom finansowym. Szkolenie ma na celu przybliżenie finansistom i księgowym wybranych zagadnień technicznych i prawnych związanych ze środkami trwałymi.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

  • Księgowym zatrudnionym w biurach finansowo-księgowych.
  • Księgowym pracującym w centrach usług finansowo-księgowych.
  • Księgowym pracującym w firmach, które nie zatrudniają własnych służb technicznych.
  • Księgowym, którzy pragną wskazać swoim służbom technicznym powiązania między technicznymi aktami prawnymi a ustawą o rachunkowości lub ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w celu nawiązania współpracy.
  • Pracownikom służb pośredniczących w wymianie danych między księgowością a innymi pracownikami przedsiębiorstwa.
  • Pracownikom kontroli finansowej wewnętrznej i zewnętrznej.

(więcej…)