Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
PDOF Archives - Europejskie Centrum Rozwoju Rachunkowości

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Warszawa, 16-17 listopada 2017 ceny transferowe szkolenia

Cel szkolenia:

  • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej.
  • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz projektowane zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych.
  • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane.
  • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.

Korzyści dla uczestników:
• Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej
z uregulowaniami Ustawy o CIT oraz prawa międzynarodowego na temat powiązań pomiędzy
podmiotami oraz sporządzania dokumentacji podatkowych.
• Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty funkcjonowania powiązań pomiędzy podmiotami i
obowiązki z tym związane.
• Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne przykłady sporządzania dokumentacji podatkowych
cen transferowych, w tym świadczenie usług, najem, sprzedaż/zakup towarów.

Profil uczestnika:
• Główni Księgowi i księgowi;
• pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
• podmioty i pracownicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen
transferowych;
• Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe
stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

(więcej…)