Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
Rachunkowość Archives - Europejskie Centrum Rozwoju Rachunkowości

Rachunek przepływów pieniężnych – od podstaw

Warszawa, 17 listopada 2017 przepływy pieniężne szkolenie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które nie sporządzały dotychczas „Rachunku przepływów pieniężnych” i chcą poznać metodologię i technikę sporządzania tego sprawozdania. W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby, które wprawdzie mają doświadczenie w tym zakresie, ale niewielkie i chciałyby poznać dokładniej zasady sporządzania „Rachunku przepływów pieniężnych”.

Poszczególne procedury wyjaśniane będą od początku, a w trakcie szkolenia rozwiązywane będą liczne przykłady cząstkowe oraz całościowe z zastosowaniem zarówno metody pośredniej, jak i bezpośredniej.

Słuchacze będą mogli nie tylko poznać procedury ustalania przepływów pieniężnych, ale również podstawową analizę informacji wynikających z tego sprawozdania.

 

(więcej…)

Część 1. Rachunkowość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Wybrane zagadnienia dla służb technicznych.

Warszawa, 1 grudnia 2017 środki trwałe dla służb technicznych

Znowelizowana ustawa o rachunkowości oraz przepisy międzynarodowe wymagają, aby sprawozdanie finansowe przygotowane było z uwzględnieniem specyfiki działalności konkretnego przedsiębiorstwa oraz specyfiki użytkowanych w przedsiębiorstwie aktywów. Konieczne stało się więc łączenie wiedzy rachunkowej z wiedzą techniczną. W praktyce znacznie prościej jest wyjaśnić inżynierom różnych specjalizacji wybrane zagadnienie dotyczące rachunkowości, niż wyszkolić księgowych z zakresu techniki i technologii wykorzystania wszelkich możliwych środków trwałych i wartości niematerialnych użytkowanych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Pomoc służb technicznych niezbędna jest zwłaszcza w dokonywaniu szacunków związanych z wyceną aktywów trwałych, ale także z klasyfikacją tych aktywów oraz ustalaniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Omówione zostaną zarówno obowiązki związane z przepisami bilansowymi, jak i podatkowymi oraz międzynarodowymi. Szkolenie powinno uświadomić służbom technicznym, że bez ich pomocy nie da się przygotować prawidłowo sprawozdania finansowego, a w związku z tym przedsiębiorstwo może ponieść różnego rodzaju konsekwencje, które dotkną także służb technicznych.

 

(więcej…)

Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo-księgowych

Warszawa, 8 grudnia 2017 zagadnienia prawne techniczne środki trwałe

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługują się wielokrotnie pojęciami, które w tych ustawach nie zostały zdefiniowane. Typowe przykłady takich pojęć to chociażby „przebudowa” czy „remont”. Ustawodawca uznał, że skoro takie pojęcia zostały wyjaśnione w innych aktach prawnych to nie ma potrzeby przepisywać ich do kolejnej ustawy. Niestety te „inne akty prawne” nie pozostają w bezpośrednim związku z przepisami finansowymi, dlatego księgowi nawet czasami nie zdają sobie sprawy z ich istnienia. Tymczasem już od dawna prawidłowa klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga umiejętnego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. Niektórzy księgowi uzyskują pomoc w tym zakresie od służb technicznych przedsiębiorstwa. Niestety nie w każdym przedsiębiorstwie takie służby istnieją lub znajdują czas na udzielanie pomocy służbom finansowym. Szkolenie ma na celu przybliżenie finansistom i księgowym wybranych zagadnień technicznych i prawnych związanych ze środkami trwałymi.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

  • Księgowym zatrudnionym w biurach finansowo-księgowych.
  • Księgowym pracującym w centrach usług finansowo-księgowych.
  • Księgowym pracującym w firmach, które nie zatrudniają własnych służb technicznych.
  • Księgowym, którzy pragną wskazać swoim służbom technicznym powiązania między technicznymi aktami prawnymi a ustawą o rachunkowości lub ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w celu nawiązania współpracy.
  • Pracownikom służb pośredniczących w wymianie danych między księgowością a innymi pracownikami przedsiębiorstwa.
  • Pracownikom kontroli finansowej wewnętrznej i zewnętrznej.

(więcej…)