Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
Ceny transferowe - szkolenie - 16-17.11.2017, Warszawa

Warszawa, 16-17 listopada 2017 ceny transferowe szkolenia

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej.
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz projektowane zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych.
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.

Korzyści dla uczestników:
• Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej
z uregulowaniami Ustawy o CIT oraz prawa międzynarodowego na temat powiązań pomiędzy
podmiotami oraz sporządzania dokumentacji podatkowych.
• Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty funkcjonowania powiązań pomiędzy podmiotami i
obowiązki z tym związane.
• Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne przykłady sporządzania dokumentacji podatkowych
cen transferowych, w tym świadczenie usług, najem, sprzedaż/zakup towarów.

Profil uczestnika:
• Główni Księgowi i księgowi;
• pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
• podmioty i pracownicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen
transferowych;
• Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe
stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia ceny transferowe szkolenia

WYKŁAD – Część teoretyczna

 1. Podmioty powiązane
  1. Jak rozumieć powiązania kapitałowe,
  2. Jak rozumieć powiązania osobowe,
  3. Podmioty powiązane – przykłady
 2. Jak ustalać ceny pomiędzy podmiotami powiązanymi?
  1. Metoda PCN,
  2. Metoda koszt plus,
  3. Metoda ceny odsprzedaży,
  4. Metody transakcyjne,
  5. Przykłady praktyczne.
 3. Obowiązek dokumentacyjny
  1. Progi ustawowe dla transakcji,
  2. Co musi zawierać dokumentacja
  3. Analiza funkcjonalna,
  4. Analiza finansowa
 4. Omówienie dokumentacji cen transferowych na przykładzie
  1. Opis transakcji lub innych zdarzeń
  2. Analiza danych porównawczych
  3. Opis danych finansowych
  4. Opis podatnika
  5. Analiza kosztowa
  6. Określenie strategii gospodarczej
  7. Metoda ustalenia ceny transferowej
 5. 5. Ryzyka podatkowe związane z cenami transferowymi
  1. Ryzyka po stronie spółki (podatek 50%, kary dla spółki),
  2. Ryzyka po stronie zarządu (prawo karne skarbowe, zakaz zasiadania w zarządzie),
 6. Termin przygotowania oraz przedłożenia dokumentacji.
 7. Sankcje w przypadku braku przygotowania dokumentacji w wyznaczonym terminie.

WARSZTATY – część praktyczna

 1. Przykładowe dokumentacje podatkowe cen transakcyjnych – omówienie:
  1. dokumentacja podatkowa transakcji dostawy,
  2. dokumentacja podatkowa transakcji sprzedaży usług.
  3. dokumentacja podatkowa transakcji pożyczki.

Projektowane zmiany – od 1 stycznia 2017 r.

 1. Zmiana limitów dokumentacji,
 2. Zmiana progu powiązań,
 3. Nowe rodzaje i elementy dokumentacji podatkowej,
 4. Obowiązek przygotowywania analiz porównawczych,
 5. Nowe obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów powiązanych.

 

 

Cena 1 250 zł netto (+264,50 zł VAT) za osobę ceny transferowe szkolenia

W cenę wliczono materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, konsultacje z wykładowcą.

 

Miejsce ceny transferowe szkolenia

Sala konferencyjna w centrum Warszawy. Dokładne miejsce zostanie podane na kilka dni przed szkoleniem.
 
[form ceny_transfer_2_dni]