Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
Forum księgowe dla branży motoryzacyjnej, 6.10.2017, Warszawa

Warszawa, 6 października 2017 podatki w motoryzacji

 

Program szkolenia podatki w motoryzacji

 

 1. Podatek VAT
  1. Rozliczanie VAT od obrotu samochodami w 2017 r. usług naprawczych i sprzedaży części w nowych warunkach prawnych regulowania zobowiązań
  2. Obszary objęte sankcjami za nieprawidłowe rozliczenia, podstawy prawne nakładania sankcji i ich wysokość
  3. Sankcje karne za nierzetelne faktury
  4. Katalog potencjalnych uchybień objętych sankcjami w VAT w działalności salonów
  5. Jak zapobiegać wykreśleniu z rejestru podatników VAT
  6. Omówienie ostatnich wyroków NSA w zakresie odliczeń VAT od samochodów zastępczych i demonstracyjnych
  7. Bieżące problemy przy sporządzaniu JPK_VAT na bazie stycznia i lutego 2017 r.
  8. Prezentacja danych zagregowanych w JPK_VAT
  9. Ujmowanie sprzedaży paragonowej w JPK_VAT
  10. Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe w salonach dealerskich wg orzecznictwa i zmienionej ustawy o podatku VAT
 2. Akcyza
  1. Projekt zmiany ustawy o akcyzie od samochodów osobowych w tym m.in.: definicja samochodu dla akcyzy, zakres stosowania akcyzy, stawki akcyzy, ustalanie współczynnika deprecjacji, wyliczanie akcyzy, zakres zwolnień i stawki obniżonej.
 3. CIT, PIT
  1. Ceny transferowe po zmianach od 2017 r. w działalności salonów dealerskich – obszary zastosowań, restrukturyzacja działalności salonów a ceny transferowe, definiowanie podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo, zakres i typowe rodzaje transakcji, podstawowa dokumentacja
  2. Podatek u źródła w działalności salonów dealerskich po zmianach od 2017 r. – aspekty praktyczne ustalania tytułów opodatkowania, naliczania i poboru podatku, dokumentacja
  3. Sankcje podatkowe za obrót gotówkowy ponad 15.000 PLN, skutki limitu w obrocie samochodami
 4. Zapobieganie praniu pieniędzy w warunkach prawnych 2017 r.
 5. Administracja skarbowa po reformie, składanie deklaracji podatkowych, na jakie rachunki płacić podatki i należności celne, kto przeprowadzi kontrole, czy zmieniać nagłówek w JPK
 6. Monitorowanie przewozów drogowych towarów a organizacja zaopatrzenia salonów dealerskich, warsztatów naprawczych w oleje, smary i inne towary objęte przepisami, system kar za nieprzestrzeganie przepisów
 7. Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników

Szkolenie przeprowadzone zostanie z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów, orzecznictwa krajowego i TSUE, interpretacji i wytycznych Ministra Finansów. Uczestnicy mogą zgłaszać do programu szkolenia dodatkowe zagadnienia istotne dla reprezentowanych firm.

Prowadzący

Specjalista z zakresu prawa finansowego. Wieloletnia praktyka dydaktyczna, w tym w Międzynarodowej Szkole Menedżerów. W latach 1998 – 2008  wykłady z prawa bilansowego i podatkowego w obrocie samochodami na szkoleniach otwartych oraz  m.in. dla Kulczyk Tradex, Skoda Auto Poland, Daimler Chrysler, Mercedes- Benz  Polska, a także Toyota Motor Poland, w tym również w niektórych z tych firm szkolenia dla kierowników salonów i sprzedawców samochodów osobowych i użytkowych.

Cena 650 zł (+149,50 zł VAT) za osobę

W cenę wliczono materiały szkoleniowe, szkolenie, lunch-bufet, przerwy kawowe, konsultacje z wykładowcą.

 

Miejsce

Sala konferencyjna w centrum Warszawy. Dokładna lokalizacja zostanie podana przed szkoleniem
 
Szkolenie odbywa się w godzinach 10.30 – 16.30
 
[form forum]