Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
INCOTERMS 2010 szkolenie - 15.12.2017, Warszawa

Incoterms 2010 – najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych

 

 

Warszawa, 15 grudnia 2017

 

Cel szkolenia

Przekazanie aktualnych informacji o najnowszej wersji Incoterms 2010, nowej klasyfikacji reguł i nowych terminach, o zmianach w stosunku do Incoterms 2000 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych.
Analiza poszczególnych reguł Incoterms 2010, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu.

Metody

W trakcie szkolenia co najmniej jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi. Pozostały czas przeznaczony będzie na wykłady wzbogacone prezentacją w PowerPoint.

Rezultat

Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

 

 

Program szkolenia

 

 1. Wprowadzenie:
  1. Ryzyko i koszty w handlu zagranicznym, umowa sprzedaży (kontrakt);
  2. Czym są Incoterms® a czym nie są?;
  3. Inne terminy handlowe (amerykański kodeks handlowy (UCC), Combiterms).
 2. Analiza ceny kontraktowej
 3. Nowości w Incoterms 2010 i różnice w stosunku do Incoterms 2000.
 4. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2010 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu:
  REGUŁY DLA WSZYSTKICH ŚRODKÓW I GAŁĘZI TRANSPORTU
  EXW EX WORKS (Z ZAKŁADU)
  FCA FREE CARRIER (DOSTARCZONY DO PRZEWOŹNIKA)
  CPT CARRIAGE PAID TO (PRZEWÓZ OPŁACONY DO)
  CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (PRZEWÓZ I UBEZPIECZENIE OPŁACONE DO)
  DAT DELIVERED AT TERMINAL (DOSTARCZONY DO TERMINALU)
  DAP DELIVERED AT PLACE (DOSTARCZONY DO MIEJSCA)
  DDP DELIVERED DUTY PAID (DOSTARCZONY CŁO OPŁACONE)
  REGUŁY DLA TRANSPORTU MORSKIEGO I WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO
  FAS FREE ALONGSIDE SHIP (DOSTARCZONY WZDŁUŻ BURTY STATKU)
  FOB FREE ON BOARD (DOSTARCZONY NA STATEK)
  CFR COST AND FREIGHT (KOSZT I FRACHT)
  CIF COST INSURANCE FREIGHT (KOSZT UBEZPIECZENIE FRACHT)
 5.  Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2010:
  1. brak informacji o wersji Incoterms;
  2. negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
  3. EXW i DDP – reguły naruszające zasadę domicylu celnego;
  4. błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
  5. możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
 6. Incoterms 2010 w kontraktach handlowych:
  1. Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms 2010?
  2. Którą regułę wybrać?
  3. Jak czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?
 7. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms 2010.
 8. Incoterms 2010 a umowa spedycji i umowa o przewóz.
 9. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms 2010.
 10. Zwyczajowe terminy handlowe loco, franco, Ab Werk i Frei Haus.
 11. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

 

 Godziny szkolenia 

 9.30 – 15.30

 

Prowadzący

Ekspert w dziedzinie międzynarodowych umów gospodarczych oraz międzynarodowych baz dostawy, jedyny w Polsce certyfikowany trener ICC w dziedzinie INCOTERMS 2010, autor tłumaczenia na język polski INCOTERMS 2010.

 

Cena 650 zł netto + 23% VAT za osobę

W cenę wliczono materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, konsultacje z wykładowcą.

 

Miejsce

Sala konferencyjna w centrum Warszawy. Dokładne miejsce zostanie podane na kilka dni przed szkoleniem.
 
[form incoterms]