Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
INTRASTAT - szkolenie, 17.11.2017, Warszawa

Warszawa, 17 listopada 2017 deklaracja intrastat w praktyce

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za kwestie księgowe, zakupowe, logistyczne i celne, pracownicy działów exportu, importu, logistyki, zakupów, w tym szczególności działów księgowości i logistyki, sprzedaży, w tym agenci celni i doradcy podatkowi.

Program szkolenia deklaracja intrastat w praktyce

 1. System INTRASTAT w 2017 roku:
  • informacje Ogólne, zadania statystyki wewnątrzwspólnotowej dotyczącej obrotu towarowego;
  • cel i zasady obowiązku sprawozdawczego w zakresie wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej;
  • obowiązek sprawozdawczy w przypadku prowadzenia handlu towarami z państwami członkowskimi Unii Europejskiej;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT z późn. zm. /zmiana w roku 2016/;
  • właściwość miejscowa organów celnych;
 2. Ustalanie obowiązku sprawozdawczego:
  • osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT;
  • przedstawicielstwo;
  • wysokość progów statystycznych;
  • wykorzystywanie danych podatkowych z deklaracji VAT do badania poprawności danych przekazanych w deklaracji INTRASTAT (zakres porównywanych danych, przyczyny rozbieżności dostarczanych informacji);
 3. Zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT
 4. Reguły wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT:
  • zasady formalne;
  • zasady merytoryczne;
  • instrukcja wypełniania deklaracji INTRASTAT;
 5. Planowane zmiany w systemie INTRASTAT w roku 2017 r. i latach kolejnych:
  • zmiana docelowa;
  • działania zmierzające do osiągnięcia planowanych zmian;
 6. Nomenklatura Scalona (CN):
  • zasady klasyfikowania towarów według CN;
  • uzupełniające jednostki miary;
 7. Incoterms(R) 2010:
  • zasady wypełniania pola 12 deklaracji INTRASTAT;
  • różnice pomiędzy Incoterms(R) 2000, a Incoterms(R) 2010;
 8. Zmienione zasady korygowania zgłoszeń INTRASTAT:
  • systemowe badanie poprawności deklarowanych danych;
  • korygowanie deklaracji (w przypadku zastąpienia uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT, anulowania pozycji towarowej lub jej dopisania, zmiany poszczególnych danych w pozycjach zgłoszenia INTRASTAT);
 9. System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe)
 10. Konieczność dopełnienia niezbędnych formalności w zakresie uruchomienia od 01 czerwca 2016 roku portalu www.puesc.gov.pl:
  • wniosek o nadanie uprawnień;
  • migracja danych z poprzednich systemów;
 11. Część praktyczna, czyli pytania i odpowiedzi, oraz wypełnianie deklaracji INTRASTAT w przypadku m.in.:
  • dokonywania zgłoszenia towarów w wywozie i przywozie (w tym towarów będących przedmiotem uszlachetniania);
  • korekty deklaracji (dopisywanie i anulowanie pozycji towarowych, zmiana danych);
  • zgłoszenia “zerowego”;
  • zwrotów towarów;
  • transakcji trójstronnych;
  • stosowania uproszczeń;
 12. Dyskusja pytania i odpowiedzi

 

Prowadzący deklaracja intrastat w praktyce

oficer funkcjonariusz Służby Celnej, wykładowca wyższej uczelni w zakresie międzynarodowego prawa celnego, praktyk w stosowaniu przepisów celnych z wieloletnim doświadczeniem.

Cena 650 zł netto (+149,50 zł VAT) za osobę deklaracja intrastat w praktyce

W cenę wliczono materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, konsultacje z wykładowcą.

Miejsce deklaracja intrastat w praktyce

Sala konferencyjna w centrum Warszawy. Dokładne miejsce zostanie podane na kilka dni przed szkoleniem.
 

[form intrastat2]