Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
Konsolidacja sprawozdań - szkolenie, 10.11.2017, Warszawa

Warszawa, 10 listopada 2017 konsolidacja sprawozdań

 

Program szkolenia konsolidacja sprawozdań

 1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych grup kapitałowych
  1. definicja grupy kapitałowej oraz jednostek powiązanych
  2. zakres i charakterystyka skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  3. dobór jednostek objętych konsolidacją
  4. obligatoryjne wyłączenia z konsolidacji
  5. możliwości wyłączenia niektórych jednostek z konsolidacji
 2. Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych – podstawowe założenia
  1. metody konsolidacji
  2. wycena w wartościach godziwych aktywów netto jednostek podporządkowanych
  3. jednolita polityka rachunkowości w spółkach grupy kapitałowej
  4. ogólne zasady konsolidacji metodą pełną
  5. konsolidacja metodą proporcjonalną
  6. wycena metodą praw własności
 3. Konsolidacja metodą pełną – szczegółowe procedury
  1. cena nabycia udziałów
  2. wartość firmy i jej amortyzacja
  3. ujemna wartość firmy – jej ustalanie i rozliczanie
  4. zasady przeliczania danych jednostkowych sprawozdań finansowych podmiotów zagranicznych
  5. wyłączenia konsolidacyjne dotyczące wzajemnych rozrachunków
  6. wyłączenia i korekty związane z transakcjami wewnątrzgrupowymi
  7. dywidendy wypłacane i otrzymywane przez jednostki grupy kapitałowej
  8. kapitał mniejszości, straty i zyski udziałowców mniejszościowych
 4. Konsolidacja sprawozdań finansowych a podatek dochodowy odroczony
 5. Uprawnienia i obowiązki jednostki dominującej
 6. Różnice pomiędzy polskimi regulacjami w zakresie sprawozdań grup kapitałowych a rozwiązaniami przyjętymi w MSR (definicje grupy kapitałowej i jednostek powiązanych, ujęcie wartości firmy oraz zysku z okazyjnego nabycia, zakres stosowania metody pełnej, co z metodą proporcjonalną, wycena metodą praw własności).

 

Prowadzący konsolidacja sprawozdań

Doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

Cena 780 zł netto + 23% VAT za osobę konsolidacja sprawozdań

W cenę wliczono materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, konsultacje z wykładowcą.

 

Harmonogram

9.30 – 16.00

 

Miejsce konsolidacja sprawozdań

Hotel Novotel Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
Warszawa
 
[form konsolidacja]