Kontakt

Europejskie Centrum Rozwoju Rachunkowości

ul. Powstańców Śląskich 108B

01-466 Warszawa

tel. (22) 436 35 02

fax. (22) 436 35 03

e-mail: szkolenia@ecrr.pl

NIP 531-126-15-67

Konto bankowe: BRE Bank S.A. 43 1140 2004 0000 3502 3180 8004

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00257/2007