Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
Podatek u źródła - szkolenie, 19.10.2017, Warszawa

Warszawa, 19 października 2017 podatek u źródła

Program szkolenia podatek u źródła

 1. POJĘCIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z OPODATKOWANIEM U ŹRÓDŁA
  1. Uregulowania wewnętrznego prawa podatkowego:
   1. pojęcie rezydenta;
   2. miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i umowie modelowej OECD;
   3. pojęcie nierezydenta uzyskujących dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   4. znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła;
   5. zaświadczenie zakładu jako podstawa stosowania Umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
   6. oświadczenie obowiązujące od 01.01.2011 r. jako wynik zmian Ustawy o CIT;
   7. projektowane zmiany w zakresie rozliczania podatku u źródła – ZARYS ZMIAN.
  2. Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
   1. międzynarodowe podwójne opodatkowanie;
   2. istota i funkcje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  3. Metody unikania podwójnego opodatkowania w prawie krajowym oraz umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
   1. metoda zwolnienia – zasady stosowania;
   2. metoda odliczenia oraz jej rodzaje;
   3. przykłady poszczególnych metod występujące w zawartych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  4. Opodatkowanie zysków zakładów- działalność prowadzona przez nierezydenta na terytorium RP:
   1. pojęcie zakładu;
   2. ustalanie zysków zakładu.
  5. Zasady rozliczania wypłacanych nierezydentom należności oraz otrzymywanych należności od nierezydentów – ZMIANY DEKLARACJI W 2012 r.:
   1. obowiązkowe deklaracje i informacje podatkowe, w tym informacje IFT oraz rozliczanie roczne – CIT-10Z, PIT – 8AR;
   2. terminy składania zeznań i informacji;
   3. informacje ORD – W oraz ORD – U;
   4. sankcje za brak składania informacji i zeznań.
 2. SZCZEGÓŁOWE UREGULOWANIA ZWIĄZANE Z OPODATKOWANIEM U ŹRÓDŁA
  1. Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych – ZMIANY OD 01.07.2013 R. :
   1. zryczałtowane opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych w świetle prawa krajowego DO 30.06.2013 r. I OD 01.07.2013 R.;
   2. opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego;
   3. problemy praktyczne związane z określeniem licencji – czy występuje w związku z zakupem domeny, zakupem serwera, korzystaniem z programu komputerowego?
  2. Opodatkowanie dywidend – OTRZYMANYCH I WYPŁACONYCH:
   1. zryczałtowane opodatkowanie dywidend w świetle prawa krajowego;
   2. zwolnienie dywidendy – kiedy i kto ma prawo?
   3. opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień o unikaniu podwójnego opodatkowania;
   4. wpływ dyrektywy o spółkach – matkach i spółkach – córkach na opodatkowanie dywidend.
  3. Opodatkowanie dochodów i wynagrodzeń z zagranicy:
   1. opodatkowanie dochodu z pracy;
   2. opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów;
   3. opodatkowanie emerytur;
   4. opodatkowanie umów zleceń i o dzieło
   5. pojęcie i uregulowania związane z oddelegowaniem pracownika;f) opodatkowanie studentów.
  4. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z nieruchomości oraz przeniesienia własności majątku:
   1. opodatkowanie dochodów z nieruchomości i majątku zgodnie z prawem krajowym;
   2. opodatkowanie dochodów z nieruchomości i majątku na podstawie przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  5. Opodatkowanie podmiotów powiązanych:
   1. pojęcie podmiotów powiązanych;
   2. przyczyny szczególnych regulacji podatkowych dotyczących podmiotów powiązanych;
   3. zasada arm’s lenght i jej odzwierciedlenie w prawie polskim;
   4. metody ustalania cen transakcyjnych;
   5. obowiązki w zakresie dokumentacji ciążące na podatnikach dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi;
   6. zasady dokonywania korekt zobowiązań podatkowych.
   7. szkodliwa konkurencja podatkowa – „raje podatkowe”.

 

Prowadzący podatek u źródła

Doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

 

Harmonogram

 

Szkolenie 10.00 – 15.00
Obiad 15.00 – 15.30

 

 

Cena 650 zł netto + 23% VAT za osobę podatek u źródła

W cenę wliczono materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, konsultacje z wykładowcą.

 

Miejsce podatek u źródła

Hotel Novotel Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
Warszawa
 
[form podatek_u_zrodla]