Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
Środki trwałe w budowie - szkolenie 20.10.2017, Warszawa

Warszawa, 20 października 2017 środki trwałe w budowie

Program szkolenia środki trwałe w budowie

 1. Środek trwały w budowie – definicja
 2. Wycena środków trwałych w budowie
 • Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową środka trwałego
 • Koszty ogólne a koszt wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie
 • Koszty usług podwykonawców zewnętrznych
 • Koszty wspólne kilku zadań inwestycyjnych
 • Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego
 • Koszty ogólnego zarządu a koszty środków trwałych w budowie
 • Koszty magazynowania materiałów do budowy oraz koszty utrzymania magazynów inwestycyjnych. Sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym stanów magazynowych zapasów inwestycyjnych.
 • Koszty i przychody finansowe
 • Koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania
 • Koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych
 • Likwidacji środków trwałych, która wynikają z budowy nowego środka trwałego
 • Straty powstałe podczas budowy środka trwałego
 • Koszty analiz przedinwestycyjnych
 1. Szczególne przypadki budowy środka trwałego
 • Ulepszenia środków trwałych
 • Podział środków trwałych
 • Łączenie środków trwałych
 • Remonty środków trwałych spełniające definicję nakładu inwestycyjnego
 • Budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu finansowy
 • Budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu operacyjnym
 • Ulepszony środek trwały po raz pierwszy przyjmowany do ksiąg rachunkowych
 • Inwestycje w obcym obiekcie / ulepszenia w obcych środkach trwałych
 • Nieruchomości inwestycyjne
 • Wyroby gotowe
 1. Proces oceny rentowności projektów inwestycyjnych i późniejsze wykorzystanie uzyskanych w tym procesie informacji w celach ustalenia metody i stawki amortyzacji
 2. Przejmowanie środków trwałych w budowie do ewidencji środków trwałych – warunki:
 • Kompletność
 • Zdatność do użytkowania
 • Przeznaczenie na potrzeby jednostki
 • Dokumentacja
 1. Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych
 2. Trwała utrata wartości środków trwałych w budowie oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w budowie
 3. Zaniechanie inwestycji
 4. Likwidacja środka trwałego w budowie
 5. Sprzedaż środka trwałego w budowie
 6. Wartości niematerialne i prawne w budowie – ustalenie kosztu wytworzenia lub ceny nabycia

 

Prowadzący środki trwałe w budowie

Doświadczony  szkoleniowiec z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej w tym MSR, konsultant, współtwórca projektów z zakresu rachunkowości zarządczej, specjalista w dziedzinie rachunku kosztów, budżetowania i planowania finansowego.

 

Cena: 650 zł netto (+149,50 zł VAT) za osobę środki trwałe w budowie

 

Miejsce środki trwałe w budowie

Sala konferencyjna w centrum Warszawy. Dokładne miejsce zostanie podane na kilka dni przed szkoleniem.
 
[form sr_trw_bud]