Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
Środki trwałe dla służb technicznych - 1.12.2017, Warszawa

Warszawa, 1 grudnia 2017 środki trwałe dla służb technicznych

Znowelizowana ustawa o rachunkowości oraz przepisy międzynarodowe wymagają, aby sprawozdanie finansowe przygotowane było z uwzględnieniem specyfiki działalności konkretnego przedsiębiorstwa oraz specyfiki użytkowanych w przedsiębiorstwie aktywów. Konieczne stało się więc łączenie wiedzy rachunkowej z wiedzą techniczną. W praktyce znacznie prościej jest wyjaśnić inżynierom różnych specjalizacji wybrane zagadnienie dotyczące rachunkowości, niż wyszkolić księgowych z zakresu techniki i technologii wykorzystania wszelkich możliwych środków trwałych i wartości niematerialnych użytkowanych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Pomoc służb technicznych niezbędna jest zwłaszcza w dokonywaniu szacunków związanych z wyceną aktywów trwałych, ale także z klasyfikacją tych aktywów oraz ustalaniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Omówione zostaną zarówno obowiązki związane z przepisami bilansowymi, jak i podatkowymi oraz międzynarodowymi. Szkolenie powinno uświadomić służbom technicznym, że bez ich pomocy nie da się przygotować prawidłowo sprawozdania finansowego, a w związku z tym przedsiębiorstwo może ponieść różnego rodzaju konsekwencje, które dotkną także służb technicznych.

 

Program szkolenia środki trwałe dla służb technicznych

 1. Po co i dla kogo jest rachunkowość w przedsiębiorstwie?
 2. Dlaczego przepis podatkowy nakazuje inną wycenę środka trwałego niż przepis rachunkowy i w jakim celu potrzebna jest służbom technicznym wiedza na ten temat?
 3. W jakim celu wprowadzono międzynarodowe przepisy rachunkowości i czy służby techniczne aby na pewno powinny się nimi zainteresować?
 4. Jakie warunki musi spełniać środek trwały a jakie wartość niematerialna i prawna, czyli parę słów o najważniejszych definicjach.
 5. Klasyfikowanie aktywów do środków trwałych – z czym można pomylić środek trwały?
 6. Jaka jest minimalna wartość środka trwałego?
 7. Czy remont remontowi zawsze jest równy? – jak klasyfikować remonty dla potrzeb księgowych.
 8. W jakiej sytuacji należy amortyzować koszty remontu środka trwałego?
 9. Kiedy ulepszenie aktywa trwałego jest jego budową?
 10. Jak rozróżnić remont środka trwałego od ulepszenia środka trwałego, a kiedy remont jest budową środka trwałego?
 11. Stawki i metody amortyzacji czyli jak zgodnie z prawem powiększyć swój wynik finansowy i nie zapłacić od tego podatku dochodowego?
 12. Co to jest wartość rezydualna środka trwałego?
 13. Kiedy można a kiedy należy zlikwidować środek trwały?

 

Prowadzący środki trwałe dla służb technicznych

Wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej w tym MSR, konsultant współtwórca projektów z zakresu rachunkowości zarządczej, specjalista w dziedzinie rachunku kosztów, budżetowania i planowania finansowego.

 

Cena: 650 zł netto (+149,50 zł VAT) za osobę środki trwałe dla służb technicznych

Miejsce środki trwałe dla służb technicznych

Sala konferencyjna w centrum Warszawy. Dokładne miejsce zostanie podane na kilka dni przed szkoleniem.
 
[form sr_trw_tech_cz_1]