Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
służby techniczne Archives - Europejskie Centrum Rozwoju Rachunkowości

Część 1. Rachunkowość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Wybrane zagadnienia dla służb technicznych.

Warszawa, 1 grudnia 2017 środki trwałe dla służb technicznych

Znowelizowana ustawa o rachunkowości oraz przepisy międzynarodowe wymagają, aby sprawozdanie finansowe przygotowane było z uwzględnieniem specyfiki działalności konkretnego przedsiębiorstwa oraz specyfiki użytkowanych w przedsiębiorstwie aktywów. Konieczne stało się więc łączenie wiedzy rachunkowej z wiedzą techniczną. W praktyce znacznie prościej jest wyjaśnić inżynierom różnych specjalizacji wybrane zagadnienie dotyczące rachunkowości, niż wyszkolić księgowych z zakresu techniki i technologii wykorzystania wszelkich możliwych środków trwałych i wartości niematerialnych użytkowanych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Pomoc służb technicznych niezbędna jest zwłaszcza w dokonywaniu szacunków związanych z wyceną aktywów trwałych, ale także z klasyfikacją tych aktywów oraz ustalaniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Omówione zostaną zarówno obowiązki związane z przepisami bilansowymi, jak i podatkowymi oraz międzynarodowymi. Szkolenie powinno uświadomić służbom technicznym, że bez ich pomocy nie da się przygotować prawidłowo sprawozdania finansowego, a w związku z tym przedsiębiorstwo może ponieść różnego rodzaju konsekwencje, które dotkną także służb technicznych.

 

(więcej…)