Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
VAT od podstaw - szkolenie, Warszawa, 26-27.10.2017

Warszawa, 26-27 października 2017 podstawy vat szkolenie

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę zagadnień, poczynając od zagadnień o charakterze podstawowym, a kończąc na problematyce szczegółowej. Szkolenie dotyczy transakcji krajowych, jak również zagranicznych w postaci eksportu towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów, transakcji łańcuchowych, uproszczonych, jak również usług o charakterze transgranicznym. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT.

 

Program szkolenia podstawy vat szkolenie

 1. Wprowadzenie do podatku od towarów i usług
  1. Konstrukcja podatku od wartości dodanej
  2. Harmonizacja podatku od wartości dodanej na terytorium UE
  3. Podstawy prawne wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
  4. Podatek od towarów i usług w polskich przepisach
  5. Podstawowe informacje dotyczące podatku od towarów i usług
 2. Przedmiot opodatkowania.
  1. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
  2. Eksport i import towarów
  3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  5. Czynności wyłączone z zakresu opodatkowania VAT
 3. Podatnicy podatku VAT
  1. Podatnicy VAT czynni
  2. Podatnicy VAT UE
  3. Mali podatnicy oraz drobni przedsiębiorcy
  4. Pozostałe podmioty podlegające przepisom VAT
 4. Odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług
  1. Definicja towarów
  2. Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju jako czynność podlegająca podatkowi VAT
  3. Szczególne rodzaje dostaw towarów
  4. Definicja świadczenia usług
  5. Refakturowanie usług
 5. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług
  1. Przekazanie próbek towarów i materiałów informacyjnych
  2. Przekazanie na cele reklamy i reprezentacji
  3. Prezenty o małej wartości
  4. Poczęstunek kontrahentów, imprezy integracyjne i okolicznościowe
  5. Pozostałe darowizny
 6. Miejsce świadczenia
  1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
  2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
  3. Miejsce świadczenia usług
 7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  1. Zakres przedmiotowy
  2. Przemieszczenia towarów nieuznawane za WNT
  3. Moment powstania obowiązku podatkowego
  4. Obowiązki podatnika dokonującego zakupu towarów w ramach WNT
  5. Dokumentacja
 8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
  1. Warunki uznania sprzedaży towarów za WDT
  2. Wyłączenia z WDT
  3. Moment powstania obowiązku podatkowego
  4. Dokumentacja
 9. Sprzedaż wysyłkowa
  1. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – zakres przedmiotowy
  2. Zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
  3. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju – definicja
  4. Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
 10. Pozostałe transakcje z kontrahentami zagranicznymi
  1. Eksport towarów
  2. Import towarów
  3. Świadczenie usług na rzecz kontrahentów zagranicznych
  4. Import usług
 11. Podstawa opodatkowania i stawki podatku
  1. Obrót podstawą opodatkowania
  2. Podstawa opodatkowania przy darowiznach
  3. Podstawa podatku w imporcie towarów i usług
  4. Umowy pośrednictwa – podstawa opodatkowania
  5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – podstawa do naliczenia podatku
  6. Pozostałe czynności i ich podstawa opodatkowania
 12. Obowiązek podatkowy
  1. Zasady ogólne
  2. Obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
  3. Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego
 13. Odliczenia podatku naliczonego
  1. Zakupy dające prawo do odliczenia podatku naliczonego
  2. Terminy odliczeń
  3. Ograniczenia odliczenia – nabycie samochodów „osobowych”
  4. Wyłączenia z prawa do odliczenia podatku naliczonego.
  5. Częściowe odliczenia
  6. Korekty podatku naliczonego
  7. Zmiana sposoby przeznaczenia towaru a odliczenie podatku VAT
 14. Zasady wystawiania faktur
  1. Zasady ogólne wystawiania faktur VAT
  2. Faktura dokumentująca sprzedaż
  3. Faktura zaliczkowa
  4. Faktury korygujące
  5. Faktura wewnętrzna
  6. Noty korygujące i duplikaty faktur
 15. Ewidencje oraz deklaracje dla potrzeb podatku VAT

 

Prowadzący podstawy vat szkolenie

Doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

 

Cena 1 150 zł netto + 23% VAT za osobę podstawy vat szkolenie

W cenę wliczono materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, konsultacje z wykładowcą.

 

Miejsce podstawy vat szkolenie

Sala konferencyjna w centrum Warszawy. Dokładne miejsce zostanie podane na kilka dni przed szkoleniem.
 
[form vat_2014_2_dni]